Biuro architektoniczne

Strona główna → O firmie
Biuro Architektoniczne AMAR w Zakopanem powstało w 1994r. Założycielami biura są architekci Anna Rafacz i Rafał Rafacz.

mgr inż. arch. Anna Rafacz:
Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w roku 1994 uzyskała dyplom architekta w Katedrze Projektowania Architektury w Regionie u profesora Andrzeja Skoczka. Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Od 1994r. prowadzi działalność projektową we własnym biurze architektonicznym AMAR.

dr inż. arch. Rafał Rafacz:
Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w roku 1982 uzyskał dyplom architekta.W latach 1983-1995 zatrudniony jako nauczyciel akademicki na etacie naukowo-dydaktycznym w Katedrze Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej u profesora Andrzeja Skoczka. Od 1994r. prowadzi działalność projektową we własnym biurze architektonicznym AMAR. Uczestniczył w  zespole autorskim miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane 1994-98. Był przewodniczącym Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Zakopane w latach 1995 - 2014. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciecha Kosińskiego. Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

mgr inż. arch. Konrad Rafacz:   
Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w roku 2017 uzyskał dyplom inżyniera architekta w   Katedrze Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji Instytutu Projektowania Architektonicznego. W 2018 obronił   dyplom magisterski pt: "Witalizacja centrum Zakopanego", pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Grażyny   Schneider - Skalskiej. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Prowadzi działalność projektową we własnym biurze architektonicznym AMAR.
https://www.behance.net/konradrafacz

Trzon zespołu Biura Architektonicznego AMAR tworzą: dr inż. arch. Rafał Rafacz, mgr inż. arch. Anna Rafacz, inż. arch. Konrad Rafacz, mgr inż. Andrzej Skubisz, mgr inż. Grzegorz Kos oraz inni wysokiej klasy architekci, konstruktorzy i projektanci innych specjalności. Współpracujemy ze znakomitymi biurami projektowymi z Krakowa, Zakopanego i innych polskich miast, m.in: INSTAL-Klima - Kraków, Pewa-projekt – Kraków, Biuro inżynierskie Czesława Hodurka - Kraków, Pro-Serwis - Kraków, Biuro konstrukcyjne inż. M. Siuduta - Zakopane, Biuro inż. B. Ciołka - Zakopane, Biuro inż. P. Płoskonki - Zakopane, Biuro S-INSTAL inż. St. Żmudy – Nowy Targ, Biuro MIKEL inż. P. Mikołajka.

Biuro Architektoniczne AMAR ma bezpośredni dostęp do informacji dotyczących procesów inwestycyjnych, technologii i systemów budowlanych w najbardziej rozwiniętych państwach. Opracowywane dokumentacje i realizacje wykonujemy na wysokim poziomie, zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym oraz z dbałością o podkreślenie specyfiki miejsca. Jesteśmy również aktywnymi uczestnikami konkursów architektonicznych międzynarodowych i krajowych. Zakres działania naszego biura obejmuje obszar Polski jak również zagranicę, a w szczególności miasto Zakopane.

Biuro architektoniczne Zakopane - Kraków – wśród naszych realizacji dominują projekty opracowane na teren Podhala. Tak specyficzna lokalizacja wymaga wyjątkowego podejścia opartego na wiedzy i wyczuciu tradycji architektonicznej regionu. Od lat doskonale łączymy obie te umiejętności. Nasze projekty charakteryzują się twórczym podejściem i innowacyjnością. Działamy na obszarze całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski i Krakowa. Od wielu lat mamy ścisły kontakt z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Jednocześnie kontynuujemy prace nad licznymi projektami przeznaczonymi na cały kraj oraz poza jego granice.

^